BIO potraviny – v čom spočíva ich potenciál?

Po výraznej chemikalizácii potravinárstva v 20. storočí, ktoré bolo obdobím industrializácie, prichádzajú do našej kultúry tendencie opätovného návratu k pôvodnej kvalite potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu. Výsledkom tohto snaženia je nový sektor moderného hospodárstva – tzv. biohospodárstvo.

Čo je vlastne BIO potravina?

Názvom „BIO“ sa označujú potravinové produkty, ktoré sú výsledkom biohospodárstva na území EÚ. To znamená, že pri ekologickej výrobe sa dodržiavajú osobitné predpisy a výrobca je certifikovaný príslušnými orgánmi.

Aké pravidlá sa musia dodržiavať pri výrobe BIO potraviny?

  • • najmenej 95% zložiek výrobku by malo spĺňať normy ekologickej výroby
  • • výrobca potravín musí byť certifikovaný národnou agentúrou, ktorá je • zodpovedná za proces auditu a certifikácie
  • • nie je povolené používať syntetické pesticídy alebo hnojivá (povolený je len niekoľko pesticídov a hnojív s prirodzeným výskytom)
  • • poľnohospodári musia používať ekologické krmivo, ktoré neobsahuje látky umelo podporujúce rast
  • • hospodárske zvieratá sa musia narodiť a vychovávať na ekologickej farme, musia mať zabezpečený dostatočný priestor a potravu (celkový počet zvierat by sa mal obmedziť tak, aby nedošlo k nadmernému spásaniu alebo erózii pôdy)
  • • geneticky modifikované organizmy sú zakázané (povolená je náhodná prítomnosť GMO, ktoré musí mať maximálne 0,9% v potravine)

V iných krajinách, ako sú USA, Kanada alebo Austrália, je základná myšlienka ekologického výrobku rovnaká, ale niektoré predpisy sú iné. Napríklad počet pesticídov povolených v USA je oveľa vyšší a zahŕňa niektoré syntetické látky.

Aký je rozdiel medzi “BIO” a “organické”?

Rozdiel v “BIO potravinách” a “organických potravinách” nie je prakticky žiaden. BIO potravina (alebo inak organická potravina) je taká potravina, pri výrobe ktorej sa dodržiavali osobitné predpisy a výrobca je certifikovaný na takúto výrobu. Výraz “organický” sa používa väčšinou v USA, kde je pri pestovaní týchto produktov povolené väčšie množstvo pesticídov, ako v rámci EÚ. “BIO potravina” je výraz, ktorý je zaužívaný v EÚ, pričom v týchto krajinách znamená to isté, ako označenie “organické”.

Prečo uprednostniť BIO potraviny?

Hlavným rozdielom, ktorý odlišuje BIO produkty od tých obvykle dostupných, je spôsob pestovania, ktorý sa podpíše pod vlastnosti potravinového výrobku a jeho dopad na prírodné prostredie. „BIO (alebo organická)“ zelenina je rovnaká ako „bežná“ zelenina, okrem metódy použitej pri pestovaní. BIO (organická) zelenina sa pestuje bez použitia chemických pesticídov a bez chemických hnojív.

Okrem toho proces ekologickej výroby nedevastuje prírodu do takej miery a zanecháva ju tak v dobrom stave pre ďalšie generácie. Potraviny s označením BIO tiež často nájdete v ekologickejšej forme obalu (napríklad papierová kapsula namiesto jednorazovej plastovej fólie).

Aké sú výhody konzumácie BIO potravín?

Zdravie a bezpečnosť by sa nemali zamieňať s výživou. Rôzne výskumy síce nedokázali, že sú potraviny z BIO výroby výživnejšie, ale preukázali, že sú pre človeka oveľa bezpečnejšie. Výrobcovia, poľnohospodári aj spotrebitelia BIO produktov sú vo všeobecnosti presvedčení, že ekologické potraviny majú v porovnaní s konvenčnými potravinami jednoznačné výhody – väčšiu zhovievavosť k prírode, nižšiu chemickú záťaž organizmu konzumenta, či charakteristickejšiu chuť.

Prečo je BIO drahšie?

Ekologická značka na potravinách je zárukou, že potravina bola vyrobená podľa zásad ekologického poľnohospodárstva. To znamená, že výroba sa uskutočňovala pomocou trvalo udržateľných metód a ekologickej rovnováhy, dobrých životných podmienok zvierat aj rastlín a zachovania biodiverzity.

Nevýhoda organických alebo BIO potravín je však často ich cena. Tá ale reflektuje množstvo práce, ktorá za výrobkom je. Pokiaľ ide o nepotravinárske výrobky (napr. textílie z BIO výroby), výsledkom náročnejšej ekologickej produkcie je oveľa vyššia kvalita, ktorá zabezpečí väčšiu odolnosť výrobku (napríklad nemusíte kupovať nové bavlnené tričko každý rok).

V BIO poľnohospodárstve spôsobuje vyššiu cenu potravinových produktov najmä zvýšenie nákladov na výrobu jedného výrobku. Príkladom je ručný zber plodín, chov zvierat v priateľskejších podmienkach alebo náročnejšia likvidácia škodcov, proti ktorým sa kvôli zákazu používania pesticídov bojuje nasadením prirodzeného biologického nepriateľa. Výslednú peňažnú hodnotu pre konzumentov ovplyvňujú aj podmienky danej geografickú oblasti a jej ekonomika, keďže BIO potraviny sa väčšinou predávajú v rámci miestneho trhu.

V konečnom dôsledku môžu ale cenu organických potravín ovplyvniť najmä samotný spotrebitelia. Viac zakúpených produktov s označením “BIO” totiž znamená viac prostriedkov pre ekofarmy. Zároveň zníženie záujmu o produkty z neekologickej výroby predstavuje väčší tlak na spoločnosti s “bežnými” výrobnými metódami, ktoré budú takto kvôli udržaniu zákazníkov nútené upraviť svoje postoje k udržateľnosti prírody aj chemickému zaťaženiu potravinárskych produktov.