BIO potraviny – v čem spočívá jejich potenciál?

Po výrazné chemikalizaci potravinářství ve 20. století, které bylo obdobím industrializace, přichází do naší kultury tendence opětovného návratu k původní kvalitě potravin rostlinného i živočišného původu. Výsledkem tohoto snažení je nový sektor moderního hospodářství – tzv. biohospodářství.

Co jsou vlastně BIO potraviny?

Názvem „BIO“ se označují potravinové produkty, které jsou výsledkem biohospodářství na území EU. To znamená, že při ekologické výrobě se dodržují zvláštní předpisy a výrobce je certifikován příslušnými orgány.

Jaká pravidla se musí dodržovat při výrobě BIO potravin?

  • • nejméně 95 % složek výrobku by mělo splňovat normy ekologické výroby
  • • výrobce potravin musí být certifikován národní agenturou, která je zodpovědná za proces auditu a certifikace
  • • není povoleno používat syntetické pesticidy nebo hnojiva (povoleno je jen několik pesticidů a hnojiv s přirozeným výskytem)
  • • zemědělci musí používat ekologické krmivo, které neobsahuje látky uměle podporující růst
  • • hospodářská zvířata se musí narodit a vychovávat na ekologické farmě, musí mít zajištěn dostatečný prostor a potravu (celkový počet zvířat by se měl omezit tak, aby nedošlo k nadměrnému pasení nebo erozi půdy)
  • • geneticky modifikované organismy jsou zakázány (povolena je náhodná přítomnost GMO, která musí mít maximálně 0,9 % v potravině)

V jiných zemích, jako jsou USA, Kanada nebo Austrálie, je základní myšlenka ekologického výrobku stejná, ale některé předpisy jsou jiné. Například počet pesticidů povolených v USA je mnohem vyšší a zahrnuje některé syntetické látky.

Jaký je rozdíl mezi „BIO“ a „organické“?

Rozdíl v „BIO potravinách“ a „organických potravinách“ není prakticky žádný. BIO potravina (nebo také organická potravina) je taková potravina, při jejíž výrobě se dodržovaly zvláštní předpisy a výrobce je certifikován na takovou výrobu. Výraz „organický“ se používá většinou v USA, kde je při pěstování těchto produktů povoleno větší množství pesticidů než v rámci EU. „BIO potravina“ je výraz, který je zažitý v EU, přičemž v těchto zemích znamená to stejné, jako označení „organické“.

Proč upřednostnit BIO potraviny?

Hlavním rozdílem, který odlišuje BIO produkty od těch obvykle dostupných, je způsob pěstování, který se podepíše na vlastnostech potravinového výrobku a jeho dopadu na přírodní prostředí. „BIO (nebo organická)“ zelenina je stejná jako „běžná“ zelenina, kromě metody použití při pěstování. BIO (organická) zelenina se pěstuje bez použití chemických pesticidů a bez chemických hnojiv.

Kromě toho proces ekologické výroby do tak vysoké míry nedevastuje přírodu a zanechává ji tak v dobrém stavu pro další generace. Potraviny s označením BIO také často najdete v ekologičtější formě obalu (například papírová kapsle namísto jednorázové plastové fólie).

Jaké jsou výhody konzumace BIO potravin?

Zdraví a bezpečnost by se neměly zaměňovat s výživou. Různé výzkumy sice nedokázaly, že jsou potraviny z BIO výroby výživnější, ale prokázaly, že jsou pro člověka mnohem bezpečnější. Výrobci, zemědělci i spotřebitelé BIO produktů jsou ve všeobecnosti přesvědčeni, že ekologické potraviny mají v porovnání s konvenčními potravinami jednoznačné výhody – větší shovívavost k přírodě, nižší chemickou zátěž organismu konzumenta, či charakterističtější chuť.

Proč je BIO dražší?

Ekologická značka na potravinách je zárukou, že potravina byla vyrobena podle zásad ekologického zemědělství. To znamená, že výroba se uskutečňovala pomocí trvale udržitelných metod a ekologické rovnováhy, dobrých životních podmínek zvířat i rostlin a zachování biodiverzity.

Nevýhoda organických nebo BIO potravin je však často jejich cena. Ta ale reflektuje množství práce, která za výrobkem je. Pokud jde o nepotravinářské výrobky (např. textilie z BIO výroby), výsledkem náročnější ekologické produkce je mnohem vyšší kvalita, která zabezpečí větší odolnost výrobku (například nemusíte kupovat nové bavlněné tričko každý rok).

V BIO zemědělství způsobuje vyšší cenu potravinových produktů zejména zvýšení nákladů na výrobu jednoho výrobku. Příkladem je ruční sběr plodin, chov zvířat v přátelštějších podmínkách nebo náročnější likvidace škůdců, proti kterým se kvůli zákazu používání pesticidů bojuje nasazením přirozeného biologického nepřítele. Výslednou peněžní hodnotu pro konzumenty ovlivňují také podmínky dané geografickou oblastí a její ekonomika, protože BIO potraviny se většinou prodávají v rámci místního trhu.

V konečném důsledku mohou ale cenu organických potravin ovlivnit zejména samotní spotřebitelé. Více zakoupených produktů s označením „BIO“ totiž znamená více prostředků pro ekofarmy. Zároveň snížení zájmu o produkty z neekologické výroby představuje větší tlak na společnosti s „běžnými“ výrobními metodami, které budou takto kvůli udržení zákazníků nuceni upravit své postoje k udržitelnosti přírody i chemickému zatížení potravinářských produktů.